Lagar & regler

Undersökningar eller bollplank

Läkaren utför bl a lagstadgade medicinska undersökningar. Vi fungerar också som ett ”bollplank” i olika arbetsmiljöfrågor. Det kan handla om organisation, konflikthantering eller t.ex. alkohol- och drogfrågor.

Ur Arbetsmiljölagen, AML 3 kap, §2b

”Företagshälsovården ska vara en expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården ska arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa”.

Företagshälsan Sävsjö ikoner

Helhetshälsa med individen i centrum

Körkortsförnyelse

Behöver du körkortsintyg för högre behörighet?

Vi utfärdar intyg för samtliga körkortsbehörigheter C- C1E, D – D1E enligt Transportstyrelsens regelverk.

  • Du behöver inte vara ansluten till vår företagshälsovård för att få körkortsintyg.
  • Vår läkare är specialistläkare i allmänmedicin, företagshälsovård och försäkringsmedicin.

Ingen pappersexercis behövs eftersom intyget utfärdas via internet och skickas direkt till Transportstyrelsen. Oftast är det klart efter bara 3 dagar.

Vi utför en hälsoundersökning, undersöker din syn, mäter blodtryck och blodsocker.

Har du glasögon ska du ta med dig ett optikerintyg!

Kostnad 1500 kr inkl moms

Du kan boka tid hos oss via vår vårdadministratör Ingela tel 0382-57 51 20 eller via mail info@savsjofhv.se

Företagshälsan Sävsjö välkomnar även kunder inom närområdet såsom Vetlanda, Eksjö, Bodafors, Nässjö etc.

Tavla synundersökning