Hälsa

Företagshälsovården ska vara en expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering.

Företagshälsovården ska arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.

Vår främsta uppgift är att förebygga problem i stället för att behandla redan uppkomna skador. Vi arbetar främst preventivt eller hälsofrämjande. I detta ingår en rad undersökningar och åtgärder både hos oss och ute på din arbetsplats.

Vi utför bland annat hälsobedömning, nyanställningsundersökning och kontroll vid livsmedelsarbete.

Även undersökning av syn, hörsel, lungfunktion m m.

Du får personlig rådgivning och vi håller olika utbildningar som hjärt- lungräddning, första hjälpen, luftvägsstopp, rök- och snusavvänjning samt flera olika friskvårdsutbildningar med olika teman.

Företagshälsan Sävsjö ikoner

Helhetshälsa med individen i centrum

Företagssköterska

Vår främsta uppgift är att förebygga problem i stället för att behandla redan uppkomna skador. Vi arbetar främst preventivt eller hälsofrämjande. I detta ingår en rad undersökningar och åtgärder både hos oss och ute på din arbetsplats.

Vi utför bland annat hälsobedömning, nyanställningsundersökning och kontroll vid livsmedelsarbete.

Även undersökning av syn, hörsel, lungfunktion m m.

Du får personlig rådgivning och vi håller olika utbildningar som hjärt- lungräddning, första hjälpen, luftvägsstopp, rök- och snusavvänjning samt flera olika friskvårdsutbildningar med olika teman.

Våra sköterskor når du på Tel 0382-57 51 30 mån-tors kl 10-11

Samtalsterapeut

Vi har även ett samarbete med Susanne Sköld som är samtalsterapeut och är utbildad inom kognitiv beteendeterapi, (KBT). KBT är en metod för att medvetandegöra och bearbeta hur man tänker om sig själv, om omgivningen och om tillvaron i stort.

På arbetsplatsen kan det röra sig om stress, utmattningssyndrom, samarbetsproblem, mobbning med mera.

Kontakta företagshälsan för villkor och bokning av tid till samtalsterapeut.

Susanne Sköld, samtalsterapeut

Massage

Vi har glädjen att kunna erbjuda våra kunder tillgång till massage genom ett samarbetsavtal med K signaturmassage

Anställda har möjlighet att få massage ute på företaget eller hos oss på Företagshälsan.

Man kan som anställd t ex utnyttja sin ev ”friskvårdspeng” eller betala själv. Tjänsten är avdragsgill för företaget som ”friskvård”.

Du behöver dock inte vara ansluten till Företagshälsan för att nyttja tjänsten.

Kamilla Rejgård är av branschrådet Svensk massage certifierad massör och diplomerad massageterapeut.

Behandlingarna är förebyggande och terapeutiska i sin karaktär.

Kamilla använder sig av massage-terapeutiska tekniker vars målsättningen är att möta dina behov av avslappning, minskad smärta och ökad muskulär kvalitet på ett säkert och tryggt sätt.

Massageterapeut kan bokas på 070-233 43 17 eller på e-post kamillamassagefriskvard@gmail.com

Massör, Kamilla Rejgård

Kamilla Rejgård, massör

Gym

Som medlem hos oss får du tillgång till en fin träningslokal.

Vi har löpband, crossmaskin, roddmaskin och annan utrustning för att träna olika muskelgrupper.

Det finns möjlighet till individuell instruktion i träningslokalen om du har behov av detta.
Vi har även möjlighet att visa mindre arbetsgrupper hur man tränar och hur man använder de olika träningsredskapen.

För kännedom: Vår gymlokal kameraövervakas, tillstånd finns.

Sävsjö Företagshälsovård Gym 01
Sävsjö Företagshälsovård Gym 02
Sävsjö Företagshälsovård Gym 03

Sävsjö Företagshälsovård – Hälsa

Öppettider och kostnad

Alla dagar kl 05–24 även under helg och semester.

Årskort: 1400 kr
Halvår: 920 kr
Tagg: 70 kr (engångsavgift)

Vi tar ej emot kontanter.
Betala med kort, swish eller Epassi.

Kontakta oss för att lösa träningskort genom vårt kontaktformulär alt ringa 0382-575 120 under telefontid.