Utbildning

Våra utbildningar

Vi håller olika utbildningar inom områdena hälsa, ledarskap och arbetsmiljö. Föreläsningarna anpassas efter målgruppen, personal eller ledning.

Har du önskemål om någon utbildning? Kontakta oss – vi skräddarsyr en sådan efter ditt företags behov och önskemål!

Företagshälsan Sävsjö ikoner

Helhetshälsa med individen i centrum

Utbildningar Förebyggande

Utbildningar – förebyggande

Grupputbildning Kursmaterial Boken Fimpa dig fri av B Holm Ivarsson

Exempel på ämnesområden som tas upp:

 • Abstinens – vad händer i kroppen?
 • För- och nackdelar med rökning/snus.
 • Rökningens och nikotinets skadeverkningar.
 • Psykologiskt beroende – hur bryter man vanorna?
 • Nikotinersättningsmedel.
 • Strategier för risksituationer.

Tidsåtgång 1 timme per vecka vid 8 tillfällen. Uppföljning efter 3, 6 och 12 månader. Utbildare företagssköterska

En av våra korta föreläsningar som kan ges på arbetsplatsen.
Utbildning/Föreläsning ca 30 min + frågestund.
Material och broschyrer erbjuds vid varje föreläsningstillfälle.
Målgrupp: all personal.
Föreläsare: Företagssköterska.

Alla vet vad som gäller om det värsta inträffar.

I denna utbildning går vi igenom rutinerna och du får du veta hur man ska göra. När du snabbt behöver få hjälp av sjukvårdspersonal, psykologer eller andra sakkunniga.

Ni erhåller en egen krispärm och USB minne.

Målgrupp: ledning och all personal.
Tidsåtgång: 2 timmar.
Föreläsare: Företagssköterska

Skapa en policy.

Hälsosamma matråd.

Maten är din kropps bränsle. Vad du äter, hur mycket och hur ofta du äter olika livsmedel påverkar hur du mår. Sockerfällan. Motion.

Tidsåtgång: 1 tim
Utbildare: företagssköterska

Vikten av balans mellan arbete/fritid, kost, motion, sömn.

Utbildning/Föreläsning ca 30 min + frågestund.

Material och broschyrer erbjuds vid varje föreläsningstillfälle.

Hjärt- lungräddning, hjärtstartare och luftvägsstopp. Enl Svenska Rådet för hjärt-lungräddning

Målsättning:
Att alla deltagare har handlingsberedskap och kan utföra HLR, kan använda hjärtstartare och tekniken för att åtgärda ett luftvägsstopp.

Antal deltagare: * 8-10 deltagare i varje grupp. * 15-20 deltagare i en grupp med 2 ledare. Tidsåtgång cirka 3 timmar

Instruktörer företagssköterska.

Sävsjö Företagshälsa – Utbildning Ergonomi

Utbildningar – ergonomi

För att öka kunskapen kring arbete vid bildskärm samt för att förebygga belastningsbesvär kopplat till datorarbete. Efter gemensam genomgång på arbetsplatsen på cirka 30-45 minuter genomförs en individuell arbetsplats-bedömning på samtliga datorarbetsplatser.

Instruktör: Anders Davidsson sjukgymnast/ergonom

Hur mycket belastning klarar kroppen? På vilket sätt kan vi skapa rätt förutsättningar för att skona kroppen vid olika arbetsuppgifter? Syftet med utbildningen är att ge en ökad förståelse kring vikten av god ergonomi samt att förebygga belastningsbesvär.

Tidsåtgång: 2 timmar

Föreläsare: Anders Davidsson sjukgymnast/ergonom

Fotens besvär

Gående och stående på hårt underlag kan vara en orsak till att överbelastningsskador uppkommer i fot, knä, höft och rygg. Belastningssjukdomar är idag den vanligaste orsaken till arbetssjukdom. Vi ökar kunskapen kring vanliga fotbesvär och hur vi bäst sköter våra fötter.

Tidsåtgång: 2 timmar

Föreläsare: Anders Davidsson sjukgymnast/ergonom

Sävsjö Utbildningar – Ledarskap

Utbildningar – ledarskap

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

En spännande, nyttig och lönsam utbildning.

Målgrupp: Chefer, arbetsledare, personalansvariga och fackliga företrädare.

Innehåll

 • Vilka skyldigheter/rättigheter har arbetsgivaren?
 • Vad är rehabiliteringskedjan?
 • Hur kan vi bli effektivare i företagets rehabiliteringsprocess?
 • Vilka verktyg kan vi använda?
 • Hur länge brukar man vara sjukskriven?
 • Vad är ett förstadagsintyg?
 • Frånvaro? Kan det bero på alkohol eller droger?
 • Hur kan vi skynda på rehabiliteringen?
 • Betydelsen av tidiga kontakter med försäkringskassan?
 • Hur samarbetar vi?

Tidsåtgång: 3 timmar

Utbildningar Arbetsmiljö

Utbildningar – arbetsmiljö

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö Målgrupp Chefer, skyddsombud, kvalitetsansvariga Innehåll Fokus på arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Kraven i AFS:en. Preventiva åtgärder.

Upplägg: Utbildningen är uppdelad i teoretiska avsnitt med praktiska moment med diskussion i grupp.

Tidsåtgång: cirka 3,5 timmar

Föreläsare: Helene Wrede företagsläkare

Målgrupp: Chefer/skyddsombud, arbetsmiljöansvariga

Tidsåtgång: 6 halvdagar

Innehåll: Lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet. Arbetsmiljöns betydelse. Metoder för att påverka sin egen och andras arbetsmiljö, hindra psykisk och fysisk ohälsa och medverka till goda arbetsförhållanden.

Föreläsare: Bertil Jonsson arbetsmiljöingenjör, Therese Grahn och Anders Davidsson ergonom.

Skräddarsydd utbildning

Har du önskemål om någon speciell utbildning?
Kontakta oss, vi skräddarsyr en sådan efter ditt företags behov.
Välkommen att höra av dig!

AKTUELLA UTBILDNINGAR

Anpassade utbildningar

ANPASSADE UTBILDNINGAR

Vi håller olika utbildningar inom områdena hälsa, ledarskap och arbetsmiljö. Föreläsningarna anpassas efter målgruppen, personal eller ledning.

Alkohol och drogkunskap i arbetslivet

Må Bra utbildningar

Vi har en serie med frukostföreläsningar under temat ”må bra”. Områdena är inom kost, ergonomi, stress och fysisk aktivitet.
Varje område innehåller råd och rekommendationer för att förbättra vår hälsa och välbefinnande.
Välkommen att höra av er för mer information om detta.
Kontakta oss