Rehabilitering

Vi medverkar i rehabilitering av den sjukskrivne i samråd med arbetsgivaren.

Sjukvård försöker vi slussa till primärvården.

Stress, BAM, OSA, Rehabilitering alkohol-/droghantering är några av de ämnen som jag föreläser om. Rehabilitering är ett stort område i dag. Det kan gälla korttidsfrånvaro eller långtidsfrånvaro. Det finns ett regelverk för hur länge man kan vara sjukskriven och Försäkringskassan har en Rehabkedja att följa. Behöver du veta mer om detta? Vi kan stötta dig i alla rehabfrågor och vara behjälpliga med såväl kunskaper som praktisk hjälp i rehabhandläggningen när så behövs.

Jag heter Helene Wrede är läkare, specialistutbildad i allmänmedicin, företagshälsovård och försäkringsmedicin.

Läkarmottagningen är öppen på tisdagar och onsdagar udda vecka och har karaktären av ”arbetsorsakade besvär”, lagstadgade undersökningar och rehabiliteringsärenden.

Kontakta företagshälsan för villkor och bokning av tid till företagsläkare.

Rehabilitering