Loading...

Företagshälsan Sävsjö

Vår verksamhet jobbar med att skapa säkra, hälsofrämjande, utvecklande och produktiva arbetsförhållanden. Vi hjälper våra medlemmar i arbetet med att förebygga ohälsa, identifiera risker, undvika skador och hjälpa till med rehabilitering. Vi vill öka arbetsgivarnas och de anställdas kunskaper om sambanden mellan en bra livsstil, en god hälsa samt hur en bra arbetsmiljö ger framgångsrika företag och organisationer.

Som företagare kan man uppleva att det är svårt att hålla reda på alla regler som måste följas inom arbetsmiljöområdet. Vi hjälper dig med det.

Välkommen att kontakta oss

AKTUELLT

Antigentest Covid-19

Antigen snabbtest Covid-19 (SARS-CoV-2) Panbio™ Abbott påvisar pågående Covid-19 infektion inom 20 minuter. För att genomföra antigentestet ska provlämnaren vara helt symtomfri. Som symtomfri definieras att man inte haft några symtom på luftvägssjukdom senaste ...
Läs mer »

  • Sävsjö Utbildningar – Arbetsmiljö

Förutsättningar

Skapa förutsättningar för återvändandet till arbetsplatsen. Pandemin har medfört stora förändringar i många anställdas vardag och arbetsliv, oavsett bransch och typ av verksamhet. Likaså har förändringarna inneburit nya utmaningar i ledarskapet. I höst när ...
Läs mer »

Företagshälsan Sävsjö ikoner

Helhetshälsa med individen i centrum

ÖPPETTIDER

Du kan nå oss måndag till torsdag kl 7:30-9:30 samt 13:30-15:00.

Sköterska når du måndag till torsdag kl 10-11 på telefon 0382-57 51 30.

GYM

Alla dagar kl 05–24 även under helg och semester.

Se gymmet

AKTUELLA UTBILDNINGAR

Anpassade utbildningar

ANPASSADE UTBILDNINGAR

Vi håller olika utbildningar inom områdena hälsa, ledarskap och arbetsmiljö. Föreläsningarna anpassas efter målgruppen, personal eller ledning.

BAM-utbildningar

BAM-utbildning hösten 2021

Välkommen att anmäla dig till höstens öppna BAM-utbildning (Bättre arbetsmiljö).

Ladda ner pdf »

Alkohol och drogkunskap i arbetslivet

Må Bra utbildningar

Vi har en serie med livesändningar under temat ”må bra”. Områdena är inom kost, hemergonomi, stress och fysisk aktivitet. Varje livesändning beräknas att ta cirka 30 minuter
Varje område innehåller råd och rekommendationer för att förbättra vår hälsa och välbefinnande.
Välkommen att höra av er för mer information om detta.
Kontakta oss