Arbetsmiljö

Arbetsmiljöingenjören

Arbetsmiljöingenjören hjälper till att systematisera arbetsmiljöarbetet genom att kartlägga, undersöka, riskvärdera, informera och ge företaget beslutsunderlag för åtgärder.

Vi arbetsmiljöingenjörer heter Bertil Jonsson och Olle Wedenmark. Vi är experter på den fysiska arbetsmiljön.

Företagen får hjälp med olika mätningar. Det kan vara kemiska eller fysiska såsom bullermätning.

Vi är uppdaterade på lagstiftningen och föreskrifter gällande arbetsmiljön som du har skyldighet att följa.
Vi utbildar både personal och företagsledningar i olika arbetsmiljöfrågor. Vi skräddarsyr upplägget utifrån företagets behov och förutsättningar, så att ni är väl rustade inom arbetsmiljöområdet!

Tjänster som vi utför är Arbetsmiljökartläggning, belysning, bullerkartläggning, efterklangstid, dammätning, mätning av kemiska ämnen, riskbedömning, vibrationsmätning, mätning av växel- magnetfält. Vi kan också vara behjälpliga i skyddskommittéarbete.

Kontakta företagshälsan för villkor och bokning av tid till Arbetsmiljöingenjör.

Bullermätningar

Mätningar

Skyddskommité Sammanträde

Skyddskommité

Kemikaliemätning

Kemiska ämnen

Sävsjö Företagshälsovård – Arbetsmiljö

Boka arbetsmiljöingenjör

Tel: 0382-57 51 20
E-post: info@savsjofhv.se

Ergonomi

För att skapa en god fysisk arbetsmiljö behövs en bra ergonomiskt utvecklad arbetsplats. Jag arbetar med ergonomiska riskbedömningar och hjälper till med åtgärdsförslag som minskar risken för belastningsbesvär.

Jag undersöker dig vid arbetsorsakade besvär och ger förslag på åtgärder som
t ex ett individuellt anpassat träningsprogram.

I vårt gym på Företagshälsan kan jag också erbjuda instruktion, individuellt eller om man önskar i grupp.

Jag genomför också ergonomiutbildningar inom belastningsergonomi samt för datorarbetsplatser.

Ergonom kan bokas via växeln på 0382-575 120

Ergonomi

Anders Davidsson, ergonom