Antigen snabbtest Covid-19 (SARS-CoV-2) Panbio™ Abbott påvisar pågående Covid-19 infektion inom 20 minuter. För att genomföra antigentestet ska provlämnaren vara helt symtomfri. Som symtomfri definieras att man inte haft några symtom på luftvägssjukdom senaste två dygnen. Prov tas inte vid symtom med misstanke om pågående Covid-19 infektion.

Eftersom det är ett snabbtest är det möjligt att använda storskaligt. Antigentesterna används för att begränsa risken för lokala utbrott, s k klustersmitta, på arbetsplatsen. En förebyggande åtgärd där medarbetare arbetar nära varandra under en längre tid. Det omfattar förstås medarbetare som inte kan arbeta hemifrån t ex inom bygg-, process- eller tillverkningsindustri. Men det kan också röra sig om kontor och administrativa yrkesgrupper som inte kan arbeta hemma eller som ofta kan det men vid vissa tillfällen ändå befinner sig på sin ordinarie arbetsplats.

Provtagning sker av legitimerad sjuksköterska och proceduren tar cirka 5 minuter per test. Provet tas från bakre näsväggen med en provpinne (tops).

Reseintyg utfärdas efter negativt provsvar. Många länder har infört krav på att de som reser in i landet ska ha med sig ett intyg  för att visa att de inte har Covid-19, ett så kallat reseintyg eller friskintyg. Du som provlämnare behöver ta med ditt pass till provtagningen om du ska resa, detta eftersom intyget kopplas till ditt passnummer.

Tänk på att…. alltid kontrollera före bokning av testet om landet dit du ska resa godtar reseintyg baserat på resultat från Antigen snabbtest Covid-19 (SARS-CoV-2) Panbio™ Abbott. Kontrollera även hur lång tid innan resan som du kan ta testet för att intyget ska vara giltigt.

Pris: Antigentest inklusive reseintyg kostnad 900:- Vid fler än 5 personer som önskar provtagning lämnas offert.

För enbart antigentest är kostnaden 500:- Vid fler än 5 personer som önskar provtagning lämnas offert.

Företagshälsan Sävsjö välkomnar även kunder inom närområdet såsom Vetlanda, Eksjö, Bodafors, Nässjö etc.

Beställ Antigentest-Covid 19 företag

Beställ Antigentest-Covid 19 privat