Covid-19 antikroppstest SARS COV-2 serologi

Antikroppstester för Covid -19 kommer att kunna erbjudas from 17/8, vecka 34. Provtagning kommer att genomföras antingen på företagshälsan alternativt ute på företag.

Företagshälsan Sävsjö använder laboratoriet Unilabs antikroppstest (SARS-CoV-2 serologi) för att påvisa IgG-antikroppar mot Covid-19.

Testet är för dig som vill veta om du haft Covid-19 infektion. Det är inte ett test för dig med pågående sjukdomssymptom. Testet är ett blodprov och provtagningen sker i armen på samma sätt som vid vilken venprovtagning som helst.

Provsvar
Testet ska tas tidigast 3 veckor efter dina första symptom på misstänkt Covid-19 infektion. Ju längre tid från första symptom desto mera tillförlitligt test.

Provsvar negativt:
De individer som inte haft en infektion med Covid-19 får med 99% säkerhet svaret att de inte haft infektionen. Ett negativt provsvar kan också vara ett resultat av ett för tidigt taget test.

Provsvar positivt:
Svaret ger dig 90% säkerhet på genomgången infektion. I vissa fall är resultatet ett gränsvärde, vilket innebär att det varken är klart positivt eller negativt. I dessa fall gör laboratoriet automatiskt en kompletterande undersökning. Prov med svar gränsvärde kan orsakas av för tidigt taget test eller ospecifik reaktion. I de fall den kompletterande undersökningen inte visar positivt rekommenderar laboratoriet ett nytt test efter 2 veckor.

När får jag svar efter provtagning?
Negativa och positiva svar: 1-7 dagar
Gränsvärde: 2-10 dagar

Hur hanterar jag min situation utifrån testresultatet?
Det är viktigt att understryka att det ännu finns begränsad information om antikroppssvar, immunitet och risk för återinsjuknande. Idag är det oklart om alla individer och främst de med milda symtom utvecklar påvisbara IgG-antikroppar efter genomgången infektion med Covid-19.
Sannolikt ger genomgången infektion ett visst immunologiskt skydd och minskad risk för återinsjuknande i närtid. Det saknas dock kunskap om hur länge ett antikroppssvar kvarstår och det är inte säkert att det ger ett fullständigt skydd om individen utsätts för smitta med Covid-19 igen.
Det är av största vikt att ett påvisat antikroppssvar inte ersätter de skyddsåtgärder som tillämpas för att minska risken för smitta. De allmänna rekommendationerna om hygien och avstånd kvarstår, även om en individ som nyligen genomgått infektion sannolikt har en grundimmunitet.
Resultatet av testningen får inte påverka smittsamhetsbedömningen, eftersom ett positivt test inte innebär att man är icke-smittsam trots frånvaro av symtom. Testet ska alltså inte användas för att motivera minskade skyddsåtgärder!
Vad får jag som arbetsgivare ta del av beträffande mina anställdas provresultat?

Arbetsgivare
Du kan som arbetsgivare välja att beställa antikroppstester för dina anställda och ta kostnaden för testet. Företaget ska inför testningen göra en riskbedömning om hur de ämnar förhålla sig till testresultatet.
För att återkoppla individuella testresultat till arbetsgivaren krävs den enskilda individens skriftliga samtycke. Detta kan t ex ske genom att det framgår på anmälningslistan för provtagning att arbetsgivaren får ta del av provresultaten.
Var vänder jag mig vid frågor om Covid-19?
Som enskild individ kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 vid allmänna frågor. Vid misstänkt pågående infektion kan du få rådgivning via 1177.

Vad är kostnaden
Kostnaden för antikroppstest är 750 kr och går att beställa både som företag och privatperson. För beställning använd beställningsflikarna nedan.

Provrör, hand, doktor
Beställ antikroppstest företag
Beställ antikroppstest privat

Beställ antikroppstest företag

Beställ antikroppstest privat