Anpassning av vår verksamhet avseende covid-19

Rekommendationer och riktlinjer från folkhälsomyndigheten är att hälso- och sjukvård fortsatt ska bedrivas. Detta innebär att besök på företagshälsan i Sävsjö fortsatt sker under förutsättning att man är frisk eller inte fått några andra rekommendationer från smittskyddsenheten etc. Nedan följer några områden som vi har anpassat för att uppnå en säkrare miljö i vår verksamhet.

Information till besökare

  • Besökare uppmanas att inte besöka oss vid symtom enligt informationsmaterial vid entrén.
  • I vår entré finns tillgång till handsprit och handtvätt.

Lokaler

  • Vi har spridit ut stolar i väntrum för ett tryggt avstånd.
  • Vi desinficerar kontaktytor regelbundet t ex dörrhandtag, utrustning etc.

Skyddsutrustning

  • Personalen på företagshälsan använder visir i samband med provtagning och vid nära kontakt.

Vid övriga frågor och funderingar inför ditt besök är du välkommen att kontakta oss på företagshälsan i Sävsjö.

Mer om Covid-19 på Folkhälsomyndigheten
Corona, Covid-19, SARS-CoV-2