Rehabilitering

Vi medverkar i rehabilitering av den sjukskrivne i samråd med arbetsgivaren.

Rehabilitering är ett stort område i dag. Det kan gälla korttidsfrånvaro eller långtidsfrånvaro. Det finns ett regelverk för hur länge man kan vara sjukskriven och Försäkringskassan har en Rehabkedja att följa. Behöver du veta mer om detta? Vi kan stötta dig i alla rehabfrågor och vara behjälpliga med såväl kunskaper som praktisk hjälp i rehabhandläggningen när så behövs.

Kontakta företagshälsan för villkor och bokning av tid till företagsläkare Alexander Enström.

Företagsläkare Alexander Enström