Skapa förutsättningar för återvändandet till arbetsplatsen. Pandemin har medfört stora förändringar i många anställdas vardag och arbetsliv, oavsett bransch och typ av verksamhet. Likaså har förändringarna inneburit nya utmaningar i ledarskapet. I höst när många är på väg tillbaka till arbetsplatsen ställs vi inför en ny förändring, som kan upplevas på olika sätt.

Majoriteten i Sverige kommer att fortsätta arbeta hemifrån i någon form till hösten. Forskning visar att medarbetarna generellt arbetar och presterar bättre när vi arbetar hemifrån än på arbetet. Många trivs med att arbeta på detta sätt och upplever att vardagspusslet blir enklare. Dock flyter tiden för jobb och fritid ihop och rent generellt måste medarbetarna bli bättre på att sätta gränser mellan arbete och fritid.

Inför återgången är det viktigt att chefen ska lägga upp en plan och tydlig strategi tillsammans med sina medarbetare. Vilka arbetsuppgifter kan göras hemifrån? Vilket har fungerat bra? Vilka har fungerat mindre bra? Är det något som oroar medarbetaren inför återgången och hur löser vi det? Testa, justera och utvärdera regelbundet och ändra om det är något som behöver förändras. Det är viktigt att du som chef är tydlig med dina förväntningar och har en tät dialog med dina medarbetare. Prata gärna prata med andra chefer för att utbyta erfarenheter, tankar och idéer.

Medarbetarna bör slussas in i verksamheten. Man pratar mycket om hybrid vid återgång till arbetsplatsen ex hybridteam, hybridscheman när det gäller vilka tider vi ska vara på plats, när vi ska ha våra möten, raster mm. Att arbeta hemifrån eller vara på arbetet 2-3 dagar/veckan planerar många företag för. Det viktiga är att ställa sig frågan om detta passar vår verksamhet bäst? Vad är det som driver vår verksamhet framåt?

En del medarbetare kanske inte vill komma tillbaka och arbeta på plats och hur löser man detta? Viktigt att som chef ha en bra kommunikation och vara lyhörd på medarbetarnas behov och önskemål. Försök att ta reda på varför medarbetaren inte vill komma tillbaka. Vad är det som oroar och vad kan vi göra för att underlätta återgången? Vid oro/ångest kan Företagshälsan hjälpa till med till exempel samtalsstöd.